Tuula Styrman

Tuula Styrman on toiminut hyvinvointitaitojen valmentajana ja kouluttajana yli 30 vuotta. Hän on erikoistunut erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisten valmentamiseen ja tukemiseen.
” Valmentajana olen erikoistunut erityisesti fyysiseen ja henkiseen palautumiseen sekä kunnioittavaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen arkitilanteissa,asiakaspalvelussa ja yhteistyössä. Minulle on tärkeää työskennellä käytännöllisesti ja tuottaa kokemuksellisista oppimista, niin että osallistujille jää heti jotain käyttökelpoista myös luennoilta mukaan. Uskon että hyvä itsetuntemus ja vakaus auttaa laadukkaaseen yhteistyöhön ja tuloksiin. Valmennuksissa otetaan huomioon myös se miten työn tekemisen paikat ja muodot ovat nopeasti muuttuneet ja se vaikuttaa vahvasti hyvinvointiin yksilö -ja tiimitasolla.
valmennuksissa ja luennoillaan otetaan esille keinoja joilla muutoksesta voidaan löytää mahdollisuuksia.

Tuula kouluttaa ja kehittää palveluita ja palautumisen keinoja yhdessä asiakkaiden kanssa ja tekee yksilövalmennusta ja hoitotyötä.

Tuula Styrman
Create Interaction Oy
Create.fi

Osasto: